Cirkadiánní rytmus

  • střídání dne a noci během cca 24 hodin z hlediska živého organismu
  • člověk v sobě má jakýsi cirkadiánní oscilátor, díky kterému má jeho den plus noc zhruba 24 hodin bez ohledu na to, zda může kontrolovat běh času na hodinách