Cirkadiánní oscilátor

  • schopnost lidského organismu fungovat ve 24-hodinových cyklech
  • cirkadiánní = přibližně jednodenní
  • tímto oscilátorem se řídí určité tělesné funkce a hlavně střídání spánku a bdění (tzv. cirkadiánní rytmus)