Chování typu A

  • soubor návyků a postojů, které zvyšují riziko určitých onemocnění zejména kardiovaskulárního (srdečně cévního) okruhu
  • soutěživost, důraz na kvantitu, výkon, spěch, neschopnost odpočívat, nízká frustrační tolerance
  • opakem je chování typu B – pohodovější, pomalejší