Choreinformní pohyby (choreinformie)

  • mimovolní pohyby, často se týká horních i dolních končetin a obličeje; ve spánku nebývají
  • typicky záškuby, kroucení, vyplazování jazyka, pohyby rtů
  • při poškození extrapyramidového systému (část mozku odpovědná za řízení pohybů), chorea je součást extrapyramidového syndromu jakožto nežádoucího účinku některých neuroleptik (antipsychotik)