Blud

  • mylné, nevývratné přesvědčení nebo myšlenková konstrukce
  • bludy perzekuční (pronásledování), bludy ovlivňování, megalomanické (velikášské) bludy aj.
  • rozlišuje se pravý blud – nijak nesouvisí s životní situací člověka; druhotný blud – úporná, vtíravá, přehnaná představa, která má základ v realitě (např. že člověku někdo krade jídlo, ve skutečnosti má kvůli dietě regulované porce)
  • časté u schizofrenie nebo poruch s bludy a demencí