Bilaterální (bilateralita)

  • dvoustranný, oboustranný, oboustrannost
  • bi – dvou + laterální – stranový
  • viz též ambilaterální