Benzodiazepin (benzodiazepiny)

  • skupina léků zéjména s anxiolytickým účinkem – tj. fungují proti úzkosti
  • další účinky: hypnotický (k navození spánku), antikonvulzivní (proti křečím), myorelaxační (svalové uvolnění) a ve velkém množství i amnestický (zapomínání); tyto účinky se v jednotlivých benzodiazepinových preparátech vyskytují v různé míře
  • aromatické lipofilní aminy, regulují hladinu GABA – neurotransmiteru gamaaminomáselné kyseliny
  • první benzodiazepin byl chlordiazepoxid; dále se používá oxazepam, diazepam, skupina s alprazolamem (neurol, xanax; u těchto léků jsou značně sníženy vedlejší účinky), clonazepam, lorazepam, demoxepam, temazepam, prazemam a další
  • nežádoucí účinky – únava, ospalost, slabost, poruchy paměti, hrozí vznik závislosti a nutnost zvyšování dávek