Autoakuzace (autoakuzační tendence)

  • sebeobviňování (sklon k sebeobviňování); auto – sebe + akuzace – obviňovat
  • časté např. u depresí – člověk připisuje všechno špatné sobě – např. že zavinil něčí nemoc nebo neštěstí, že sám může za to, že mu pro nedostatek zájemců zrušili zájezd atp.