Anosognósa (anosognósie, anosognózie)

  • chybějící náhled na vlastní nemoc nebo poruchu
  • anosognostik, navzdory jasným příznakům, sám sebe nepokládá za nemocného
  • časté u psychóz, poruch s bludy nebo demencí