Anhedonie (anhedonický)

  • neschopnost radovat se
  • anhedonický člověk neprožívá radost, je těžké jej něčím potěšit
  • časté u depresí, demencí, schizofrenie a dalších poruch