Anankasmus (anankastický)

  • nutkání, nutkavé jednání nebo myšlenky
  • týkají se např. pořádku, ubližování sobě nebo druhému, možného ohrožení nebo nákazy
  • součást zejména obsedantně komplulzivní poruchy, resp. anankastické osobnosti