Amotivační syndrom

  • neschopnost donutit se k činnosti, ztráta výkonnosti, apatie, nezájem
  • týká se dlouhodobých složitých činností i každodenní rutiny
  • amotivace častá u deprese a některých forem schizofrenie