Amnézie (amnestický)

  • porucha paměti
  • může být: částečná nebo úplná; organická nebo psychogenní; přechodná nebo trvalá
  • anterográdní amnézie – neschopnost vybavit vzpomínky po nějaké dramatické události (např. jako účastník nehody člověk často zapomene, co se dělo pár minut poté), případně neschopnost vštípit si nové informace
  • retrográdní amnézie – neschopnost vybavit vzpomínky před určitou událostí (nehodou, operací…)
  • selektivní amnézie – výběrová, člověk si nepamatuje jen něco (např. „zapomene“ jméno člověku, který mu nějak uškodil – souvislost s ego obrannými mechanismy)
  • dětská amnézie – neschopnost vybavit vzpomínky na cca první 3 roky života
  • disociativní amnézie – neschopnost vybavit nějaké traumatické vzpomínky, dojde k jejich odštěpení od vědomí; souvisí s disociativními poruchami (např. fugou)