Ambilatearální (ambilateralita)

  • stranově nevyhraněný, stranová nevyhraněnost
  • např. je-li člověk schopen psát stejně dobře (nebo špatně) pravou i levou rukou, lze mluvit o jeho ambilateralitě