Agora (>agorafobie)

  • náměstí ve starém Řecku, místo společenského setkávání i tržiště
  • odtud název agorafobie jakožto strach z veřejných prostranství a míst s velkou koncentrací osob
  • agorafobii popsal r. 1872 Westphal