Agitovanost (agitace, agitovaný)

  • neklid, výrazná motorická aktivita na emoční úrovni provázená anxietou
  • mnohé poruchy mají útlumovou a agitovanou formu – např. schizofrenie nebo deprese
  • při vystupňování hrozí až tzv. melancholický raptus