Afázie

  • porucha řečových funkcí, kdy člověk (afatik) nechápe a není schopen vyjádřit významy slov
  • motorická afázie – neschopnost vyjadřování
  • senzorická afázie – neschopnost chápat význam slov
  • afázie je úplný výpadek schopnosti, dysfázie částečný