Abúzus

  • úzus = užívání, ab-úzus = nadměrné užívání, zneužívání
  • často ve spojení s alkoholem a jinými drogami, případně psychoaktivními látkami včetně léků
  • jde o škodlivé, nevhodné nebo nadměrné užívání