Trávící (gastrointestinální) systém

trávící trakt – GIT (gastrointestinální)

funkce
•    trávení – mech. a chem. zpracování potravy
•    vstřebávání – transport látek přes stěny; do krve a lyft. systému
•    zásobárna důležitých látek
•    i imunitní děje – GIT má vlastní im. systém

živé org. jsou otevřené systémy > neustálý příjem a výdej (potravy a info)
potrava > trávenina (chimus) > stolice
GIT se skládá z tráv. trubice a přidružených žláz (buď jsou přímo ve stěně trubice, nebo samostatně – slinná žl., slinivka břišní, játra)

stěna tráv. trubice
•    uvnitř sliznice
•    podslizniční vazivo s lymf. tkání (proti choroboplod. zárodkům v jídle) a nervovou pletení
•    svalovina – vnitřní je uspořádána do kruhu, zevní podélně
•    příčně pruhovaná na orálním a aborálním konci; hladká všude jinde (mimovol. řízení), obs. další nervovou pleteň
•    vazivový obal – kryje a chrání

řízení GIT
•    nervové
•    z nadřazených center – akční SY – tlumí Č GIT, upevňuje svěrače; klidový PASY (parasympaticus) – podporuje, urychluje Č GIT
•    autonomní – i ten je ovlivňován vyššími centry; GIT může do urč. míry pracovat samostatně (má stejně nerv. buněk jako mícha)
•    humorální (některé horm. vytváří sám)
•    mechanickým působením potravy – prostřednictvím nervů a hormonů ovl. Č GIT

gastrointestinální hormony (produkovány GIT)
•    gastrin – produkován buňkami žaludku; stimuluje se naplněním žaludku, změnou kyselosti a Ca+ iontů; zvašuje produkci žal. šťáv, pohyblivost tráv. traktu – peristaltiku
•    cholecystokinin – vzniká v horní části tenkého střeva (duodenum a jejunum); zvyšuje Č žlučníku a umožňuje jeho vyprázdnění, stimuluje pankreas
•    sekretin – zvyš. produkci pankreatu a žal. šťáv
•    somatostatin – vzniká v D-buňkách celého GIT a tlumí jeho Č

cévní zásobení
•    výživný systém – tepny přiv. okysličenou krev ke všem org.
•    portální systém – tvořen vrátnicovou žilou (vena portae)
•    žíly z oblasti žaludku a tenk. a tlust. střeva ústí do jater > krev nemá moc O2, ale zato mnoho látek, které se vstřebaly z tráv. traktu
•    játra tyto látky zpracovávají a vychytávají a ničí toxické látky (kdyby to nefungovalo, poškodil by se mozek)

řízení příjmu potravy
•    kultura aj., hypothalamus – centrum hladu a sytosti
•    do hypothalamu info o naplněnosti GIT a o stavu živin – aminokyselin a glukóze
•    hlad = hladové kontrakce + chuť k jídlu

imunitní systém
•    bakterií na těle a v těle je víc, než všech lid. buněk dohromady; v žaludku skoro žádné bakterie (HCl), nejvíc v tlustém střevě
•    bariéra je už neporušená sliznice, hlen, kt. brání proti bakt.; ve stěnách fagocyty, ve sliznici B i T lymfocyty
•    Payerovy klaky – shluky lymfatické tkáně ve stěně GIT

tráv. šťávy – voda. minerály, enzymy – štěpí potravu
proteázy > štěpí bílkoviny; amylázy > cukry; lipázy > tuky