Tkáň a typy tkání

stavební hierarchie organismu: buňka > tkáň > orgán > orgánová soustava > organismus

člověk je nedělitelný bio-psycho-sociální komplex

tkáň
•    soubor buněk přibl. stejného tvaru a stejné fce
•    výsledek specializace buněk
•    epitelová, svalová, srdeční, nervová a tekutá – krev
•    jejich soubor je orgán

epitel
•    tkáň složená z buněk, naléhajících těsně na sebe
•    podle tvaru:
•    plochý, cylindrický, kubický
•    podle počtu vrstev: jedno- a vícevrstevnatý
•    podle funkce:
•    krycí a výstelkový – chrání vnitřní a vnější povrch těla a orgánů (tvoří kůži, vnitřní stěny org.)
•    žlázový – schopen přijímat a zpracovávat látky a výsledný produkt vylučovat; funkční základ žláz
•    resorpční – příjem a zpracování látek, transport do cév (vnitřní povrch dutých org.)
•    smyslový – b. citlivé na fyz. n. chem. podněty; vzruchy předává dále (v sítnici, vnitřním uchu)

pojivo
•    buňky + velké množství mezibun. hmoty – v ní kolagenní a elast. vlákna (pevnost a pružnost), minerály, sůl (P, Ca)
•    vazivo – tuhé (šlachy, vazy), řídké, elastické, tukové (podkoží) a lymfiodní (mízní uzliny)
•    chrupavka – nemá cévy ani nervy
•    sklovitá (kloubní pouzdra, dých. trubice), elastická (ušní boltce), vazivová (meziobratlové destičky)
•    kostní tkáň – základ kosti; 65% minerální látky, zbytek bílkoviny; v dětství více org. látek, ve stáří více minerálů

svalová tkáň
•    základní vlastností je schopnost smrštění – kontrakce – díky myofibrilám
•    hladká – podlouhlé jednojaderné b., inervována vegetativními (vegetativní = udržující život, růst a fci mimovolně) nervy > vůlí neovladatelná tkáň
•    srdeční – síťovitá struktura, řízeno NS, hormonálně a umí též samo vykonávat aktivitu
•    příčně pruhovaná – vícejaderná vlákna, ovl. vůlí; kosterní svalstvo a žvýkací svaly; bílkoviny aktin a myozin – zasouvají se do sebe, vidět jako pruhy

nervová tkáň
•    schopnost vytvářet, přijímat a vést vzruchy
•    zákl. jednotkou je neuron – tělo, dostředivé dendrity, odstředivý axon (délka 0,0001mm -1,2cm)
•    kdyby tělo neuronu bylo jako pomeranč, pak rozvětvené dendrity zaberou plochu velikosti obývacího pokoje a neurit bude dlouhý 1,7km
•    gliové b. – výživa, opora, obrana neuronů

regenerace tkání
•    závisí na cévním zásobení tkáně a schopnosti daných buněk se dělit
•    epitely s výjimkou smyslového se hojí dobře
•    pojivové tkáně – vazivo dobře, chrupavka špatně, kost pomalu
•    svalová tkáň – poškoz. sval. buňky většinou nahrazeny vazivem, funkčně se obnovuje pouze hladká svalovina
•    nervová tkáň – neurony se nedělí, bývají nahrazeny gliemi; kmenové b.?

homeostáza
•    je jednak stav, jednak procesy
•    rovnováha, stálost vnitřního prostředí + procesy, které tuto stálost zajišťují – existují vždy dva protichůdné mechanismy
•    např. množství vody, teplota, koncentrace prvků, …