Termoregulace

termoregulace
•    schopnost org. udržovat stálou těl. teplotu
•    homoiotermní živ. – regulují tepl. (porkilotermní – teplota podle okolí – hadi aj.)

•    norm. teplota povrchu těla 36-36,9
•    37-37,9 subfebrilie
•    38-39,9 horečka, febris
•    40-41 hyperpyrexie
•    zvýšení teploty je fyziologický obranný mechanismus – nesnášejí to cizorodé org. a navíc se zvyšuje tvorba protilátek; 2% dosp. mají trvale zvýšenou teplotu
•    teplota povrchu těla se v urč. mezích mění; v tělesných jádrech je konstantní a vyšší než na povrchu (nejv. játra 40°)
•    u starších lidí větš. klesá teplota a moc nestoupá ani u závažných stavů
•    během dne kolísá – nejnižší v 5 ráno; nejvyšší v 5 odpoledne; teplota je ovlivněna i aktivitou organismu (fyz. i duš.), při ovulaci roste tepl. o 0,5°C
•    činnost sympaticu zvyš. tepl., dále ovl. hormony (stresové adr., NA), tyroxin štítné žlázy, růstový hormon, progesteron

termoregulační chování = naše aktivity – oblékat, svlékat, schoulit, …

•    výdej tepla – vedením, prouděním vzduchu, sáláním a odpařováním (pocení nefunguje ve velké vlhkosti
•    regulace pomocí kožních cév – stažení cév v zimě, rozšíření v teple
•    produkce tepla je konstantní proces, přispívají i játra a svaly
•    novorozenec neumí chladový třes, ale má mezi lopatkami hnědý tuk, který produkuje teplo
•    ochrana před ztrátou tepla – podkož. vazivo je izolátor, stažení cév

řízení těl. teploty
•    udržuje v rovnováze příjem a výdej tepla
•    řídí hypothalamus, kam přicházejí info z termoreceptorů (periferních a vnitřních); v kůži je více rec. na chlad, než na teplo
•    v CNS jsou termoreceptory v hypothalamu, stř. mozku, prodl. míše, míše; dále podél velkých cév a na zadní straně dutiny břišní