Teorie osobnosti – úvod

 

Články v této sekci se budou hodit zejména uchazečům o studium psychologie a studentům. Najdete zde ta nejdůležitější jména z oblasti teorie osobnosti. Krom toho je tento materiál i průvodcem moderními dějinami psychologie a u jednotlivých představitelů najdete i stručné životopisy.

seznam použitých zkratek:

AA – Alfred Adler
beh.- behaviorismus
CGJ – Carl Gustav Jung
CRR – Carl Ransdom Rogers
dg. – diagnóza, diagnostika, diagnostický …
dí – dítě
M – muž, mužský …
neoPA – neopsychoanalýza
O – osobnost, osobnostní …
p – psychika, psychický …
P – psychologie, psychologický, psycholog …
PA – psychoanalýza, psychoanalytický, psychoanalytik …
PT – psychoterapie, psychoterapeutický, psychoterapeut …
Q – množství
ro – rodiče, rodič …
SF – Sigmund Freud
T – terapie, terapeut, terapeutický …
Ž – žena, ženský …
<> – interakce, interakční