Srdce – složení a funkce

srdce
•    pumpa, patří k uzavř. systému trubic
•    uloženo v dutině hrudní, velikost sevřené pěsti, 330g, minutový klidový objem cca 5l (jedna systola vypudí cca 70 ml krve)
•    tluče po 3 týdnech od oplození
•    produkuje atriální natriuretický hormon, který ovlivňuje stav minerálů

•    2 předsíně a 2 komory; pravá a levá část – jsou od sebe odděleny síňovou a komorovou přepážkou
•    mezi PP a PK – trojcípá chlopeň, mezi LP a LK dvojcípá; chlopně jsou šlašinkami uchyceny k papilárním svalům ve stěnách komor
•    u vstupu plicnice a aorty jsou poloměsíčité chlopně, kt. brání zpětnému toku krve

pohyb krve
horní a dolní dutá žíla > PP > PK > plicnice (má stavbu tepny, vede odkysl. krev) > větví do 2 plicních tepen > malý plicní oběh > 4 plicní žíly (vedou okysličenou krev) > LP > LK > aorta > velký tělní oběh

stěna srdce
•    endokard – vnitřní blána
•    myokard – střední silná svalovina; síťovitá struktura, pevné spoje mezi buňkami (interkalární disky > srdce pracuje jako celek (buď se celé smrští n. celé relaxuje) a dobře vede vzruchy)
•    zabezpečuje Č srdce, mohutnější v komorách (nejvíc v LK)
•    epikard – vazivový list
•    perikard – vaziv. obal, mezi ním a epikardem vrstva tekutiny, kt. umožňuje hladký pohyb

vlastnosti srdce
•    automacie – schopno pracovat spontánně, samočinně, bez hormonů a nervů
•    vodivost – el. změny se převádí do celého srdce
•    dráždivost – na nadprahový podnět reaguje stahem
•    stažlivost (kontraktivita)

stah = systola (vypuzení krve)
uvolnění = diastola (plní se krví)
srdeční revoluce – jedno vystřídání systoly a diastoly

převodní systém srdeční
•    centrum řízení srdce; méně kontraktilních vláken
•    sinoatriální uzel – shluk vodivého myokardu při ústí horní duté žíly
•    „srdeční pacemaker“ – udává prac. tempo srdce
•    vzruch se šíří jednak po svalovině, jednak po drahách, kde to jde rychleji
•    atrioventrikulární uzlík – místo nejpomalejšího vedení vzruchů (aby se nestáhly předsíně a komory najednou)
signál z SA uzlu (70 za min.) > systola předsíní > v AV se vzruch zpomalí > Hisův svazek > větví se na Tawarova raménka > Purkyňova vlákna > vzruch se rychle rozšíří a obě komory se stáhnou
•    pokud je SA uzel mimo činnost, přebírá jeho práci AV – frekvence pouze 50/min., pak případně Hisův svazek (40/min.) ….; zničení celého převodního systému > srdce bije pořád, ale jen 10-15x za min.

řízení srdce
•    převodní systém srdeční
•    NS
•    vlákna ovládající hlavně SA uzel
•    autonomní vegetativní NS – sympaticus zrychluje, paras. zpomaluje
•    centra sympatiku pro řízení srdce jsou na úrovni prodloužené míchy; parasymp. vlákna – hrudní mícha
•    humornální – látkové
•    hormony – stresové (adr., NA), hormony štítné žlázy, progesteron
•    minerály – Ca, K
•    léky

energie, výživa srdce
•    věnčité koronární cévy vystupující z aorty > výživa srdečního svalu
•    větvené cévy zásobí dobře různé části srdce, ale je mezi nimi málo spojek > ucpání cévy > odumírání tkáně = infarkt myokardu
•    srdce neumí pracovat bez kyslíku (tkáně ano – na kyslíkový dluh)
•    zdroje energie – glukóza, mastné kyseliny, kyseliny mléčná (odpad z Č svalů)