Snygg a Combs – fenomenologický přístup

seznam použitých zkratek

Donald Snygg (1904-1967), Arthur W. Combs (1912-1999)

fenomenologický přístup k osobnosti

shrnutí toho nejdůležitějšího:
chování studují z hlediska chovající se osoby a ve vztažném rámci vnímání
vjemové pole – vše, co jedinec vnímá; subjektivní
uvnitř – jevové já – jak se jedinec v urč. situaci vnímá
jádro – sebepojetí – stálé, slouží jako zachycení, základna; kladné = zdraví
v procesu diferenciace – nové vjemy do jev. pole – povrchní a hluboko vstupující > změny
motivační síla – potřeba adekvátnosti, úsilí o zralost
adekvátní já – pozitivní sebeobraz, přijetí sebe i druhých, otevřenost životu
emoční problémy – narušení procesů diferenciace, vnímání, sebepřijetí

V polovině 20. st. navrhli Američané Donald Snygg a Arthur W. Combs (na obrázku) fenomenologický přístup k osobnosti. Doposud se totiž fenomenologičtí psychologové zajímali o vnímání, učení, paměť a myšlení; o osobnost nikoliv – tohle zaplnili Snygg a Combs.

vjemové pole – phenomenal self

 • fenomenologie pohlíží na O ze vztažného rámce vnímání
 • chování studuje z hlediska chovající se osoby (nikoli z hled. vnějšího pozorování)
 • proto zkoumá vjemové – fenomenologické – pole jedince > zahrnuje vše, co a jak jedinec v daném momentě vnímá
 • je svou povahou subjektivní
 • jevy, ač někdy nepřesné, se dotyčnému jeví jako reálné a jedná podle nich
 • vnitřní oblast vjemového pole – tzv. vnímané – jevové já

jevové já

 • způsob, jak se člověk vnímá v urč. situaci (roli; zaměstnanec, rodič, řidič, …)
 • mění se podle situace, ale není pouhým souhrnem izolovaných dojmů, nýbrž uspořádanou soustavou – útvarem, která všechny dojmy zahrnuje
 • jeho jádrem je sebepojetí – self-concept

sebepojetí

 • kolem něj je uspořádán zbytek vjemového pole
 • zůstává relativně stálé (narozdíl od jevového já)
 • slouží jako zachycení, jímž si jedinec symbolizuje a zjednodušuje svoji velkou složitost
 • ovlivňuje zdraví – pozitivní sebepojetí = zdraví; negativní = maladaptace, D, sociopatie

proměnlivost vjemového pole

 • procesem diferenciace vznikají nové vjemy, kt. vstupují do fen. pole
 • vjemy povrchnější povahy zůstávají na periferii fen. pole; důležité vjemy vstupují dovnitř – některé až k jevovému já
 • periferní vjemy ovliv. chov. málo, hluboko pronikající chování determinují – určují
 • postupné změny v hodnotách a zájmech osoby jsou vysvětlovány začleňováním nových a rušení starých vjemů > jevové já a sebepojetí jsou odolnější, ale ne zcela imunní proti změnám

zrání a adekvátnost

 • měnlivost vjemového pole je základem vývoje
 • základní lidská potřeba adekvátnosti – motivační síla, díky níž člověk usiluje o zralost
 • adekvátní já – uspořádané, vyvíjející se, úspěšně se vyrovnávající s nároky života


adekvátní já

 • pozitivní obraz o sobě – vzdor vědomí vlastních nedostatků se tito lidé vnímají jako důstojní a hodnotní
 • přijetí sebe a druhých – pozitivní sebeobraz vede k sebepřijetí; dále přijetí všech zážitků, které se objeví v jejich vjemovém poli; díky přijetí dokáží sobě i druhým odpouštět, protože nedokonalost a selhávání berou jako přirozené součásti lidské povahy
 • uvolněná otevřenost životu – vývoj, růst, nikoli strnulost; vjemové pole je současně soudržné i proměnlivé
 • adekvátní jedinec je dobře přizpůsobený, ale nikoli konformní; konvencím se nepodřizuje a nestará se o mínění lidí kolem

emoční problémy

 • vyplývají z rozpadu procesů diferenciace, vnímání a sebepřijetí; narušena je schopnost vnímat a přetvářet jevové pole
 • základní pocit inadekvátnosti
 • neurotici – narušená perspektiva; její zkreslení je úměrné vlastnímu pocitu provinilosti a bezcennosti; negativní sebeobraz