SMYSLOVÉ ORGÁNY

zrak

* elektromagnetické vlny 400 – 700 nm; nejnižší práh na periferii pro 500 nm, na žl. s. 550 nm
* systém vytváření obrazu – rohovka, čočka, zornice
myop (krátkozrakost), hypermetrop (dalekozrakost)
* transdukční systém – sítnice, tyčinky (vyšší citlivost), čípky (barva)
* tyčinky a čípky obsahují fotoreceptory > nervový impulz > bipolární buňky > gangliové buňky > nerv (1 mil. axonů) > do zrakové oblasti mozku
* fenomenologie barevného světla – sytost, světlost, barevný tón
* rozliš. 150 vlnových délek = 7 mil. barev
* aditivní míšení barev (RGB (red-blue-green))
* dichromat, monochromat – poruchy vázané na X chromozom (2% mužů, 0,03% žen)
* Young-Helmholtzova teorie – čípky pro RGB, kódování vzorcem aktivity
* teorie protikladných barev (Herring) > červená-zelá a modrá-žlutá (komplementární praobrazy)

sluch

* kmitání předmětů > změny tlaku > zvukové vlny (sin.), fáze, amlpituda
* 20 – 20 000 Hz, nejvyšší citlivost 800 Hz
* změna hlasitosti o 10 dB – 10x; o 20 dB 100x
* nebezpečí nad 120 dB, poškození nad 180 dB
* převodní systém – bubínek, sluch. kůstky, oválné okénko – přenos a zesilování
* transdukční systém – bazilární membrána v hlemýždi, receptory vláskové buňky
* sluchový nerv – 31 tis. axonů
* kondukativní porucha – zvýšený práh, poškození ve stř. uchu
* percepční porucha – nerovnoměrně zvýšený práh, poškození receptorových vl. b.
* interaurální rozdíl intenzity – lokalizace směru
* fenomenologie – hlasitost, výška (rozdíl. práh 1/100Hz a 100/10 000Hz)
* časová – frekvenční – teorie (Rutheford) – vysvětluje přenos nižších frekvencí
* místní teorie (Helmholtz) – aktivace jednotlivých částí membrány, kódování aktivací různých nerv. vláken – přenos vyšších frekvencí
* kochleární implantát – elektrody (>22), mikrofon, procesor, bezdrátový přenos – pracuje podle místní teorie stimulací jednotl. částí bazilární membrány (70% slov)

čich

* přímé působení prostředí, nejkratší cesta do mozku
* prostředek komunikace u zvířat (ryby mají čichovou oblast po celém kortexu, pes 1/3, člověk 1/20)
* molekuly rozpustné v tucích > cilie > čichová oblast v mozku
* kódování specifickými receptory (1000 druhů), část. i vzorcem neuronální aktivity
* absolutní práh u člověka 1/50 mld., rozliší 10 – 40 tis. pachů (pes 100x více)

gustace-  chuť

* látky rozpustné ve slinách > chuťové receptory (pohárky) > vláskové buňky > el. impulz
* absolutní práh velmi nízký, rozdílový vysoký (20% změna)
* 4 typy nervových vláken pro jednotl. chutě

kožní čití

* fyzikální tlak na kůži
* teplota (rozdíl. práh 0,15 – 0,4°C), neurony s volným zakončením pro chlad a teplo
* bolest fázická (bezprostředně po zr.), tonická (dlouhodobá); vnímání – faktory kultury, vrátkové teorie bolesti, analgezie vyvolaná stimulací

kinestezie

* snímání pozice hlavy a končetin vzhledem k tělu
* receptory ve svalech, šlachách, kloubech a kůži

vestibulární aparát

* vnímání pozice hlavy vzhledem ke gravitaci a pohyby těla v prostoru
* nevědomá regulace motorické aktivity

online kurzy základů psychologie