Části trávícího systému

dutina ústní – cavitas oris
•    příprava jídla pro další zpracování, artikulace; vyrovná se teplota potravy, utvoří se sousto pom. hlenu
•    zuby – mech. rozmělnění potravy; jazyk – chuť; ve slinách baktericidní enzym lysozym
•    alfaamyláza – začíná štěpit cukry
•    velké slinné žlázy – příušní, podčelistní a podjazykové; drobné žlázky všude

hltan – pharynx
•    komunikuje s nosní, ústní dutinou, s hrtanem; přechází v jícen
•    kolem je hodně lymf. tkáně
•    na vstupu jsou patrové oblouky; jejich podrážděním spolu s koř. jazyka se vybaví polykací reflex a přitom se zavírá hrtanová záklopka

jícen – oesophagus
•    trubice spojující hltan se žaludkem, cca 25 cm

žaludek – gaster, ventrikulus
•    sklad potravy, částečně zde probíhá mech. zpracování – promísení potravy
•    trávení
•    v klidu objem 50 ml, max. 1,5 l; denně produkuje 2-3 l žalud. šťávy
•    tady se vstřebává alkohol, jinak skoro nic
•    sliznice produkuje mucin – hlen, pesinogeny, které jsou v žaludku měněny na pepsiny – štěpí proteiny
•    vzniká HCl – aktivuje pepsinogen, narušuje strukturu bílkovin, působí protibakteriálně a díky ní se vstřebává Ca a Fe

tenké střevo
•    3-5 m, vnitřní plocha 250m2
1.    dvanáctník – duodenum
•    při ústí žaludku, vede sem vývod žlučníku a slinivky
2.    lačník – jejunum
•    sliznice řasena do záhybů
3.    kyčelník – ileum
•    sliznice vybíhá v klky, které zvětšují povrch, tvořeny buňkami, které mají zase mikroklky
•    sliznice se často (každých 5 dní) vyměňuje; výměnu podporuje vláknina

tlusté střevo
•    rezervoár stolice
•    vstřebávání vody, minerálů a někt. vitamínů
•    colonoskopie – vyšetření tlustého stř.
1.    slepé střevo – na něm appendix
2.    tračník – vzestupný, příčný, sestupný, esovitá klička
3.    konečník – vnitřní svěrač – hladká svalovina; vnější svěrač – příčně pruhovaná
•    hodně bakterií – rozkládají, tvoří vitamíny, plyny, které napínají stěnu (díky tomu dobrá pohyblivost)
•    naplnění recta – nucení na stolici; vybavení defekačního reflexu