Mužský reprodukční systém

M reprodukční systém
•    zevní genitálie – varlata, nadvarlata, penis
•    vnitřní gen. – semenné váčky, prostata, bulbouretální žlázy
•    produkce spermií a pohl. hormonů, morfologie umožňuje pohl. spojení

varlata – testes
•    M pohl. žlázy; párový org. vejčitého tvaru, uloženy v šourku – scrotum
•    obaleny vazivovým pouzdrem, které vybíhá v přepážky – ty dělí varlata na oddíly; v každém mnohonásobně stočené kanálky, spojují se a ústí do nadvarlat – v kanálku vznikají a vyvíjejí se spermie
•    schopnost pohybu; tvorba zač. v pubertě Č pohl. hormonů – testosteron, folikulostimulační hormon, luteinizační H
•    v hlavičce 23 chromozomů
•    skladují se a dozrávají v nadvarlatech; cestou se k nim přidává sekret nezbytný pro jejich životnost

nadvarle – epididymis
•    jeho sekret nezbytný pro hybnost spermií, skladují se 40 dnů, vývodem je chámovod
chámovod – ductus deferens
•    40 cm trubice; nadvarle > tříselným kanálem do dutiny břišní > za moč. měchýř > ústí do močové trubice v místě prostaty
semenné žlázky – vezikulae seminales
•    naléhají na moč. měchýř, produkují výživný sekret
předstojná žláza – prostata
•    pod moč. měchýřem, jako kaštan; produkuje řídký, mléčně zabarvený sekret – význam pro schopnost spermie oplodnit vajíčko
•    močová trubice probíhá prostatou a pohl. údem
penis
•    kopulační orgán
•    2 corpora cavernosa + 1 spongiózní těleso > houbovitá struktura; naplnění krví > erekce; složitý reflexní děj, PASY
šourek – scrotum
•    rozdělen na 2 poloviny
•    v šourku teplota o 4°C nižší než v břišní dutině (nesestouplá varlata – neplodnost + riziko zhoubných nádorů)

hormony
•    hypothalamus produkuje gonadoliberin – řídící hormon působící na adenohypof. – ta produkuje
•    FSH – nezbytný k tvorbě spermií
•    LH – působí na Leydigovy buňky ve varleti, ty jsou zdrojem testosteronu
•    testosteron – v pren. vývoji – vývoj M pohl. org., sestup varlat (v posledních 2 měs. těh.), zvyšuje metabolismus, hl. bílkovin (nárůst sval. hmoty), ovl. tvar a stavbu kostí, ukládání Ca, zvyšuje prod. erytropoetinu
•    oxytocin – uvolňuje se při sex. vzrušení, kontrakce chámovodu

ejakulát – chám
•    zásadité látky – neutralizují kyselé prostředí v pochvě
•    1 ejakulace cca 2-6 ml – obsahuje spermie + všechny sekrety
•    v 1 ml 35 – 200 mil. spermií; pod 20 ml – neplodnost