Stručně – vývojová psychologie a psy. osobnosti

seznam použitých zkratek

Vývojová P

Locke – tabula rasa, env., dále Berkeley

Descartes, Leibnitz, Kant – nativismus

Bowlby – teorie vazby matka – dí

Galton – dědičnost geniality

Verny – prenatální P

Nikolajev – psychoprofylaktická příprava

M. Odent – péče o rodící Ž

F. Lebeoyer – prožívání rodícího se dí

René Spitz – PA, vývoj vnímání objektu – preobjektální, předb. objekt, stadium objektu

permisivita – vztah – mluvit o všem (pocity, názory), ale ne tolerance jakéhokoli chov.

Gessel – kefalokaudální, proximodistální, ulnoradiální V

biodromální P – P živ. cesty

life-span P – P životního běhu

filipínská míra – dosáhne rukou přes hlavu na ucho

2 měs. – broukání

6 měs. – sedí žabák, pase, plazí

8 měs. – 1. slovo s významem, žvatlání

9 měs. – sedí rovně, leze, hledá ukrytý předmět, klíšťový úchop

1 rok – 10 slov, chodí, 10 kg, leze do schodů, rozumí 700 slov

18 měs. – 50 slov, začátek nočníku

2 roky – tříslovné věty, 300 slov, já, běhá, do schodů oběma směry

30 měs. – své jméno

3 roky – zač. gram. pravidel, 900 slov, své pohlaví, 2 barvy, nepočůrává ani v noci, kreslí kruh, do schodů střídá nohy

4 roky – hlavonožec, dobře mluví

6 let – kreslí trojúhelník, 4 tis. slov, druhé ptací obd., montovaná kresba

Koch – zájmový dotazník

Osobnost

Adler – zaměřenost, fikt. finalismus, tvůrčí já, psom, org. méněcennost

Sullivan – personifikace, somnolentní odpoutání, malevolentní transformace, dynamismy; parataxické poznání

Erikson – egoP

Skinner – pokus/omyl

Dollard, Miller – soc. beh., něco chtít, všimnou, získat; konflikty ++ +- —

G.A. Miller, Gal., Pribram – T-O-T-E

Bandura – soc. kogn., učení nápodobou

Rotter – soc. učení, locus of control, škála I-E

Cattell – L-, T-, Q-data; ergy (pudy), sentimenty (postoje), MAVA

Eysenck – superrys

Goldberg – BIG FIVE – surg., příj., svěd., em. stab., kult.

Lewin – valence

Snygg, Combs – fen., jev. pole, jev. já

Goldstein – holist., gestalt., sebeaktualizace

Frankl, Laing, May

Kelly – čl.=vědec; os. konstrukty, C-P-C cyklus

online kurzy základů psychologie