Stručně – psychopatologie a terapie

Stres

Holmes a Rahe – Škála životních událostí

Selignam – teorie naučené bezmocnosti

vulnerabilita (diatéza, náchylnost) – stres

Patologie

MKN = IDC

Charcot – práce s hysteriky

obsese – vtíravé myšlenky

kompulze – nutkání k urč. chování

obs.-komp. porucha – subjektivní pocit ztráty vůle, obsah obsesí se mění (syfilis – AIDS); benzodiazepiny

neurastenie – skleslost, malátnost

psychastenie – nutkavost, strach

hysterie – herectví, egocentr., infantilita

deprese – 6% Ž, 3% M; 1/4 D méně než měsíc, 1/2 3 měsíce

suicidium – střelná zbraň 80%, jed 10%; více VŠ studentů – soc. izolace

bipolární por. – 1% populace; asi 10% poruch nálady, dědičnost – konkordance u monozygotických dvojčat 72% (u D 40%); Aaron Beck – kognitivní triáda – negativní myšlenky o sobě, o přítomnosti a budoucnosti

schizofrenie (psychóza) – 1% lidí, porucha myšlení a pozornosti, slovní salát, perzekuční bludy – paranoia, katakonní nehybnost; konkordance 46%, moc dopaminu

typ I – pozitivní symptomy (haluc., bludy, fungují neuroleptika)

typ II – neg. – netečnost, izolace, poruchy struktury mozku

neurleptika – snižují vzrušení

poruchy O – maladaptivní vzorce vnímání, myšlení a soc. chování

antisociální O – nízká reaktivita ANS

oligofrenie – Downova choroba = mongolismus

fobie > k úzkostem

Terapie

Philippe Pinel – humanizace péče o duš. choré; Francie 1792

Clifford Beers – poč. 20. st. – hnutí za mentální za ment. hygienu

beh. T – desenzibilizace, expozice, zahlcení – flooding (čte se flading)

realitní T – sepsání dohody, objasnění hodnot

RET – nahradit přesvědčení

KBT – stop technika

spontánní remise – samo přejde

relaps – znovuobjevení choroby

efekt dobrý den – nashledanou

verdikt ptáka Dodo – účinnost PT

anxiolytika = trankvilizéry – diazepam; úzkosti, závislosti, psom poruchy

neroleptika – schizofrenie, blokují dopamin. receptory

antiD – MAO, tricyklická; zvyšují serotonin a NA

EKT – u hlubokých D

Hilgard – neodisociativní teorie hypnózy

online kurzy základů psychologie