Stručně – obecná psychologie I

seznam použitých zkratek

Historie, směry P, teorie

Aristoteles – duše je v srdci

Spencer – pojem evoluce, Popper – evolucionista

MacLean – tři mozky

Freud – teorie konverze

PA PT – Stekel, Ferenzi, Rank, Reich

neoPA PT – M. Mahlerová

objektní vztahy – Kernberg, Kleinová, Winnicott

H. Kohut – objektové vztahy, self-P, neoPA

Kronenberg – psychotechnika

H. Hartman – egoP, ego-analýza

F. Alexander – Chicagský PA institut

transgese – opak regrese

psychofyzika – vztah intenzita podnětu – síla smysl. dojmu

George H. Mead – zakl. soc. beh., soc. vztahy a socializace

Marg. Meadová – zakl. kulturní antrop.

Tolman – purposive beh. (zaměř. chov.), neobeh., S > O > R

Vědomí

hypnagonický – usínání

hypnopompický – probouzení

Stanforská stupnice hypnability

Vnímání

Wertheimer – stroboskopický pohyb, autokinetický efekt, fí-fenomén (podněty rychle za sebou)

Köhler – zvuky slov asociujeme s tvary

Hubel, Wiesel – Nobelova cena za detektory rysů

Biederman – geony

Gibson – gradient struktury (vním. hloubky)

Emmert – neměnnost vztahu velikost-vzdálenost

P. Janet disociace

agnozie – porucha rozpoznávání

synestezie – např. barevné slyšení (hudba evokuje bar. představy)

zákl. perc. procesy – rozpoznávání, lokalizace; shora dolů (očekávání), zdola nahoru (vstupní info)

časná selekce info – ještě než víme, o co go; pozdní selekce – potom

Niesserův model perc. vnímání – perc. cyklus – vnímání mění vnímajícího

Gibson – ekologická taorie vnímání

Broadbent – pozornost je filtr

Bourdon – test pozornosti

hyperprosexie – moc soustředění

oscilace – v rámci objektu; fluktuace – mezi objekty

kapacita paměti: 6-7 prvků

Stroopův efekt – souběh rychlého a pom. procesu

Purkyňův efekt – při stmívání jsme citlivější na kratší vln. délky

proskopie = jasnozřivost

Učení

Rescorla – podmiňování – spolehlivost PP jako predikátoru

model Rescorla-Wagner – překvapivost NP v procesu učení

Vysgotskij – interiorizace

Tolman – kognitivista; kogn. mapy

Köhler – vhled – šimpanz

Gardner – učil mluvit šimpanzy

Holzkamp – antropocentrický přístup k U

Thorndike – zákon efektu, zákon transferu – dříve naučené ovl. učení se dalšímu

transfer pozitivní (učení 1 usnadňuje učení 2), neg. (znesnadňuje), nulový

Paměť

sériové prohledávání – 1 položka za 40 msec.; Sternberg

10 sec. vydrží údaje v kr. paměti (tel. č.)

retence – uložení poznatku v paměti

hipokampus, amygdala

Ebbinghaus – zapomínání – hodinu po naučení 60% out; zákon verb. učení (počet opakování roste rychleji než Q látky); smysluprosté slabiky

Underwood – kdo se rychleji učí, rychleji a lépe si pamatuje

Ungar – biochemie paměti – krysy bojí tmy – mají to v krvi

pamětní útlumy: asociativní interference (jiná garáž; přetahování), proaktivní int. (před reprodukcí se učím něco podobného), retroaktivní int. (naU řada slov, pak jiná a ta ruší tu první), afektivní int. (em. zážitek v průběhu U)

anterográdní amnézie – nepamatuje si nové info

retrográdní amn. – před nehodou, zraněním

amnézie se týká zpravidla explicitní paměti a její epizodické části (sémantická na obecné pravdy OK)

efekt Zieganikové – dokončené úlohy se zapomenou snáz než nedokončené

Barlett – výzkum vlivu schémat na paměť, pam. rekonstruuje, není kopie

Purkyně – měl fotogr. paměť

Pribram – holografický model pam.

tacitní x verbalizovatelné vědění
 
online kurzy základů psychologie