Stručně – metodologie, metody a testy

seznam použitých zkratek

realiabilní = opakovatelný

validitní = měří, co měřit má

Galton – vymyslel korel. koef., první měření int. – schopnosti vnímat

Binet, Simon 1905 – testy int., pak Stanford-Binetova škála
revidoval Terman 1916

Wechsler 1939 – WAIS pro dospělé a WISC pro děti

PACE, SAT, ACT – skupinové testy; další LSAT, GRE, GMAT

Spearman – faktorová analýza, intel. faktor g Thurston – ^ není pravda; inteligence je součet primárních schopností

Stephenson – Q-třídění

Kelly – REP test

Murray – TAT, egoP

Lewis Terman – IQ testy, genialita

Rotter – škála I-E

Spranger – typ teor., ekon., nábož., soc., …

Sheldon – endomorfní (zaoblený), mezomorfní (atletický), ektomorfní (hubený)

Allport – rysy; kardinální (jen někdo), centrální (5-10), sekundární dispozice

Allport+Odbert – 4500 rysů, faktorovali, …

Cattell – 16 faktorů – rysů O – 16 PF

MMPI – O inventář, dg. poruch, 550 výroků – ZO – je/není to pravda, nevím

CPI – podobný jako MMPI, pro zdravé jed.

Q-třídění – Rogers

REP Test – Kelly

NEOAC (NEOPS) – big five – neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, příjemnost, svědomitost

Heymans, Wiersma – temp.; emoc., akt., primární/sekundární fce

Guilford – temp.

McClelland – typologie vůdcovství

Schindler – alfa, beta (expert), gama (člen), omega (ob. ber.)

Walter Mischel – soc. učení

Kretschmer – astenik – schyzothym (schizofr.); pyknik – cyklothym (manioD); atletik – ixothym (epileps.)

online kurzy základů psychologie