Stručně – pojmy z biologie

seznam použitých zkratek

acetylcholin – hippokamp, málo u Alzheimera (demence)

dopamin – málo u Parkinsona (třes), moc u schizofrenie

serotonin – emotivita; napodobuje LSD

glutamát – nejčastější

hypothalamusstresové centrum, instinkty, sex, hlad, emotivita; centrum slasti 7x větší než centrum bolesti

RF – filtr info z receptorů, pozornost, bdělost

Brockova afázie – motorická, expresivní; tvorba řeči, LH

Wernickeho afázie – expresivní, receptivní (nesmyslná řeč); porozumění řeči, LH

Wernickeho-Geschwindův model – jak se to má s řečí v mozku

Roger Sperry – Nobelova cena 1981 – pac. s přerušeným kal. tělesem

PET – glukóza, bar. obrázek aktivity mozku

sympatikus – jako celek, vzrušení; paras. – jeden org., klid

hypofýza – řídící žláza, těl. růst, stresový hormon

genů na 1 chromozomu – 1000

pohl. buňky – 23 párů = 46 chr. (M XY; Ž XX)

karyotyp – mikroskop. obraz chromozómů

androgeny – rozhodující pro pohl. dí (Ž málo)

Werner – ortogeneze

reces. geny – plešatost, albinismus, hemofilie, břečťan, fenylketonurie

Huntingtonova nemoc – dom. gen

Turnerův syndrom – X

Klinefelterův syndrom – XXY; fem. M 1/400

LH syndrom – nežere, VMH – přežírá

obezita – 30% nad normál, oba rodiče > 70% dětí, ani jeden rodič > 10%

počet tukových buněk určen geneticky, zvyšuje se jen v prvních měsících; zákl. nastavení hmotnosti, rychlost metabolismu

MA – 1% populace

MB – 5-10% mladých Ž

estrogen, progesteron – Ž, androgeny, testosteron – M

parafilie – sex. perverze


Young-Helmhotzova trichrom. teorie – RGB čípky

Herring – teorie protikl. barev

Jameson, Hurvich – dvoustupňová teorie

Cortiho orgán – vním. zvuku

ultrazvuky – nad 20kHz, infrazv. – nízké

Rutherford – časová/frekvenční teorie vn. zvuku

Duverney, Helmholtz – rezonanční, místní teorie

Békésy – Nobelova cena za výzkum bazilární membrány

Krauseho tělíska – chlad

Ruffini – teplo

Maissnerova – dotyk

Pacini – tlak

nociceptory – bolest

proprioceptory – pro vním. polohy těla

kinestezie – vjemy z polohy a pohybu těla

1/18 sec. – časový moment všech lidských smyslů

alfa vlny – 8-12Hz; delta 1-2Hz; theta 6Hz – Winson

Evans – mozek ve spánku třídí; Crick a Mitch. – mozek maže

tlumivé látkyalkohol, tranvilizéry, barbituráty (0,3 promile= 30mg/100 ml)

opiáty = narkotika – heroin, kodein, morfin, methadon; heroin – udušení; agonisté – methadon; anatagon. – naxolon (bažení u alk.)

stimulancia – kokain, amfetaminy (fenmetrazin, aponeuron, sydnocarb)

halucinogeny = psychedelika – LSD, PCP, mezkalin, psylocybin

konopí – marihuana, hašiš, THC

 

online kurzy základů psychologie