Stručně – ostatní, filozofie

seznam použitých zkratek

Stevenson – Jekyll & Hyde

van Gogh – ucho

L. Carol – Alenka

Kesey – Vyhoďte ho

Exupéry – Malý princ

Berkeley – Být je být vnímán

Decsartes – cogito, ergo sum

Sokrates – vím, že nic nevím

Aristoteles – antropos zoon politikon

monismus – duch a hmota jsou 2 stránky téže substance

Demokritos – atomismus

Hobbes – mechanistický asocianismus

J. Mill a J. S. Mill – asocianismus

Kant – a priori dané způsoby vním. a myšl.

James – funkcionalistické pojetí p

equifinalita – k cíli vede více cest

synkretismus = celostnost

homonymum – více významů – zámek

Rousseau – ped. – Emil, osv. (+Voltaire)

Kant – Kritika čistého rozumu

Heidegger – Bytí a čas

Sartre – Bytí a nicota

Buber – Já-Ty, Já-Ono

Aug. Smetana – 1848 děkan FF

ústavy – 1920, 1948, 1960, 1992

TGM – sebevražda

Friedman – USA ekonom, Nob. cena

Comte, Pareto, Simmel, Spencer, Durkheim, Marx – sociologie

online kurzy základů psychologie