Páteř, lebka a hrudník

páteř – columna vertebralis
•    33-34 obratlů, tvoří osu těla
•    7 krčních obr. – vertebrae cervicales, 12 hrudních – v. thoricicae, 5 bederních – v. lumbales, 5 křížových, kt. tvoří křížovou kost – os sacrum, 4-5 kostrčních spoj. v kostr. kost – os coccygis

obratle
•    základem je tělo
•    oblouk s výběžky; otvory obratlů tvoří páteřní kanál – v něm mícha
•    výběžky – 2 příčné, 4 kloubní, 1 trnový
•    jsou spolu kloubně spojeny > pohyblivost, která je umožněna i meziobr. destičkami (25% délky páteře); nejpohyblivější je krční a bederní páteř
•    C1 – nosič – atlas > nemá tělo ani trn. výb., zapadá do něj zub čepovce (axis, C2) > kroutit hlavou; při oběšení se trn zalomí a přeruší prodlouženou míchu

hrudník – thorax
•    obrtale Th1-Th12 + žebra + hrudní kost
•    chrání hrudní dutinu a umožňuje (spolu se svaly) dýchání (plíce samy jsou pasivní)
•    12 párů žeber – costae
•    7 párů pravých, napojeny chrup. ma hrud. kost, 3 nepravých – napojeny na chrup předch. žebra; 2 volných
•    na páteř kloubně napojena > pohyblivost
•    hrudní kost – sternum – dobře přístupná – odběr vzorků kost. dřeně

lebka – cranium
•    část obličejová a mozková; ochrana mozku a smysl. org.
•    kosti pevně spojeny švy, jediné pohybl. spojení – dol. čelist

obličejová část
•    horní čelist – maxilla
•    2x lícní kost – os zygomaticum
•    slzná kost, nosní kosti, patrová a radličná kost
•    dolní čelist – mandibula
•    jazylka – os hyodeum – závěs pro hrtan

mozková část
•    týlní kost – os occipitale – týlní otvor pro míchu, 2 týlní hrboly pro spojení s atlasem
•    klínová kost – os sphenoidale – ve spodině lebeční
•    temenní kost – ossa parietalia
•    spánková kost – os temporale – část skalní kost je tvrdá, šupina naopak zranitelná
•    čelní kost – os frontale
•    čichová kost – os etmoidale