Orgány polohy a pohybu

orgány polohy a pohybu = vestibulární systém = statokinetické čidlo
•    registruje polohu a pohyb hlavy a těla, podílí se na udržování rovnováhy, vzpřímeného postoje a orientaci v prostoru (zde dominuje zrak)
•    2 váčky + 3 polokruhovité kanálky – uvnitř endolymfa, kolem perilymfa

váčky
•    utriculus a saculus – statická čidla polohy
•    vláskové buňky jsou kryty membránou, která je zatížena krystalky vápenatých solí – otolyty
•    reagují na gravitaci – pohybem hlavy se krystalky posunou a zatíží příslušné vláskové buňky

polokruhovité kanálky
•    rotační pohyby hlavy
•    jsou ve třech navzájem kolmých rovinách; konc. část rozšířená v ampulu – v ní citlivé vláskové buňky, kolem perilymfa, která pohybem ohýbá nerv. zakončení

vestibulární nerv se spojuje se sluchovým nervem > prodl. mícha > RF, kortex, thalamus, hodně vláken do mozečku