PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY

 

centrálně tlumivé látky

* trankvilizéry (diazepam, oxazepam, lexaurin), barbituráty (fenobarbital), etylalkohol
* alkohol – zpočátku stimuluje > inhibiční synapse jsou tlumeny dříve než excitační
* fetální alkoholický syndrom
* alkoholismus – neschopnost abstinovat, ztráta kontroly
* 1 promile = 100 mg alkoholu na 100 ml krve

opiáty (narkotika)

* opium a deriváty kodein, heroin, morfin a methadon
* snižují citlivost vnímání podnětů a schopnost na ně reagovat

* heroin – vyvolá pocit pohody, absenci agresivity; rychlý vznik tolerance; smrt z předávkování vzniká udušením v důsledku utlumení dechového centra v mozku

* tvar opiátových molekul podobný endorfinům, které se váží na opiátové receptory
* léky pro terapii závislosti agonisté (methadon, vyvolává příjemné pocity za menšího poškození organismu) a antagonisté (blokují opiátové receptory bez vyvolání příjemných pocitů, naxolon – neléčí závislost na heroinu, ale snižuje chuť na alkohol)

stimulancia (stimulantia)

* amfentaminy, kokain, nikotin, kofein

* amfetaminy (fenmetrazin, aponeuron, syndocarb) – zvyšují aktivaci, po stimulujícím účinku nastává kompenzační útlum; rychlý vznik tolerance; paranoidní bludy, halucinace

* kokain – zvyšuje aktivaci, sebedůvěru; blokuje proces reuptake dopaminu, serotoninu a naoradrenalinu > zesílení jejich účinků; halucinace, bludy a pocity přítomnosti hmyzu pod kůží; norcocain – v plod. vodě, účinnější

halucinogeny (psychedelika)

* hlavním účinkem je změna vnímání – obvyklé podněty jsou vnímány jiným způsobem
* mezkalin (z kaktusů), psylocybin (z hub), LSD a PCP (syntetické)

* LSD – dyethylamid kyseliny lysergové („kyselina“); živé halucinace barev a zvuků již při nízkých dávkách; mystické a kvazináboženské zážitky, bad trip, flashback; ztráta orientace v realitě
* PCP – phencyklidin (andělský prach, Sherman, superkyselina); halucinace, pocit odštěpení od okolí, necitlivost vůči bolesti, dezorientace; původně (disociativní) anestetikum; snadná výroba

konopí

* marihuana (sušené listy a květy), hašiš (ztužená pryskyřice)
* aktivní složka THC – tetrahydrocanabinol
* v nízkých dávkách dobrá nálada, ve vyšších stavy podobné těm po užití halucinogenů
narušuje motorickou koordinaci, citlivost k podnětům, funkci paměti a pozornosti

online kurzy základů psychologie