NEUROTRANSMITERY

 

> podle typu receptoru může mít transmiter excitační (budivé) nebo inhibiční (tlumivé) účinky

Acetylcholin ACh

* většinou excitační
* v hipokampu (paměťové stopy), na synapsích kosterního svalstva
* Alzheimerova choroba – poškození paměti a kognitivních funkcí – málo ACh
* válečné plyny blokují ACh degradující enzym > ochrnutí

Noradrenalin NA

* produkován v mozkovém kmeni
* účinek prodlužuje kokain a amfetaminy; zpomaluje lithium
* jakákoli látka ovlivňující množství NA má vliv na náladu

Gamaaminomáselná kyselina GABA

* inhibiční
* blokování účinků (pikrotoxin) – křeče
* aktivace GABA – léky proti úzkosti

Dopamin

* málo – Parkinsonova choroba
* moc – schizofrenie (léčba mj. reserpinem a chlorpromazinem – ten blokuje dopaminové receptory)

Serotonin

* vliv na emotivitu
* málo serotininu > deprese (SSRI antidepresiva)
* napodobován LSD

Glutamát

* nejčastější transmiter CNS
* NMDA – glutamátový receptor
* k aktivaci potřebuje dva po sobě jdoucí impulzy – první senzitizuje membránu, druhý aktivuje receptor – tím dochází k dlouhodobým změnám v membráně neuronu – dlouhodobá potenciace
* tak je vysvětlován vznik asociací (učení)

Endorfiny

* blokují vnímání bolesti
* enkefalin – váže se na opiátové receptory, jeho výzkumem vysvětlena tvorba závislosti na morfin

online kurzy základů psychologie