Nervová soustava

nervová soustava
•    u člověka se NS zakládá ve 3. týdnu po početí, ve 4. týdnu základ mozku – ten se vyvíjí po celý život (po narození jsou kritické první 3 roky > stimulace)
•    NS citlivá po celý pren. vývoj
•    CentrálníNS (mozek a mícha) a PeriferníNS (hlavové a míšní nervy), celkem cca 1 mld. buněk (každá tisíce synapsí, přes 50 známých transmiterů, každý může mít více typů receptorů)

synapse
•    jeden neuron má až tisíce synapsí – u čl. jsou chemické (u někt. hlodavců elektrické)
•    presynaptická část – synaptický knoflík axonu, v něm vezikuly s transmiterem
•    vzruch: otevřou se kanály a do knoflíku proudí Ca ionty > vezikuly se přiblíží k membráně a splynou s ní > vylijí se do štěrbiny
•    postsynaptická část – dendrit, tělo, axon nebo sval. vlákno
•    spoje exitační a inhibiční; 50 transmiterů, mohou se vázat na více receptorů; všechny vznikají v těle neuronu (endorfiny – enkefaliny – tzv. endogenní opiáty – euforie, snižují vnímání bolesti, vznikají při pohybu, po čokoládě, při sexu, smíchu, stresu, strachu)

CNS – citlivý, proto hodně obalů:
1.    kostěný obal – lebka, obratle
2.    tvrdá plena – dura mater
•    tuhý vazivový obal, odděluje hemisféry a mozeček
•    sem jsou zavzaty žilní splavy, které odvádějí krev
3.    pavoučnice – arachnoidea – bohatě prokrvená blána
4.    mozkomíšní mok
•    tekutina, která vzniká v mozkových komorách (komorový systém tvořen 4 komorami a kanálky)
•    vyplňuje komory a dostává se na povrch mozku a míchy
•    chrání před otřesy
•    150 ml, z toho 40 ml v dutinách, denně se vytvoří cca 700 ml (mění se každých 5 hodin)
•    hydrocefalos – mok nemůže odtékat > u dětí velká hlava, utlačování mozku
•    v míše v centrálním kanálu
5.    měkká plena – pia mater, těsně na závitech

výživa mozku
•    mozek tvoří 2% hmotnosti těla, ale dostává cca 20% krve a spotřebuje 40% všeho kyslíku, bez něj neurony umírají do 5 minut (ale doba závisí na okolní teplotě a příp. drogách v krvi)
•    2 vnitřní krkavice a 2 páteřní tepny se na spodině mozku spojují ve Willisův okruh a z něj odstupují cévy pro přední, střední a zadní část mozku
•    krev odtéká žilními splavy v tvrdé pleně