Mýty o hypnóze

Mýty o hypnóze

Mýtus
Komentář

::
Hypnotizér má nad člověkem v hypnóze absolutní moc a může ho přinutit dělat prakticky cokoli. (Vlivem kinematografie se často setkáváme s fantaziemi o zhypnotizovaných vraždících monstrech s nepřítomným pohledem a robotickým chováním.)

::
S výjimkou extrémně hypnabilních osob, kterých je v populaci 1-2%, není v zásadě možné přimět člověka, aby v souvislosti s hypnózou udělal něco, co se mu příčí.

::
Při hypnóze se leží ve spoře osvětlené místnosti.

::
Je to možné, leč často probíhá hypnóza vsedě a ve zcela normálních podmínkách pracovny hypnotizéra.

::
Když hypnotizér během hypnózy omdlí nebo zemře, neprobudím se.

::
Z mělké hypnózy se člověk bez problémů dostane a hluboká hypnóza přechází ve spánek, z něhož se pak dotyčný normálně probudí.

::
Z průběhu hypnózy si nebudu nic pamatovat.

::
Pokud není nařízena amnézie (a to lze jen u silně hypnabilních jedinců), jsou vzpomínky na celý průběh hypnózy přístupné.

::
Po zhypnotizování se bude moje tělo vznášet.

::
Nebude. Hypnóza nemá moc modifikovat zákony fyziky.

::
Hypnotizér mi bude rukama jezdit po těle.

::
Tělesný kontakt není vůbec nutný (až na občasné drobnosti v podobě doteku ruky) a v intenzivní míře ani žádoucí.
Někteří hypnotizéři provádějí kolem těla hypnotizovaného pohyby rukama, tzv. pasy, jejichž účelem je spíše jen navození pocitu, že se děje něco zvláštního, než že by měly nějaký terapeutický efekt.

Podobné představy živené obecně nízkou úrovní informovanosti v otázkách duševního (ne)zdraví vedou občas k nedůvěře nebo nereálným očekáváním a zklamáním. Na internetu lze nalézt nemálo osob nabízejících léčbu hypnózou, přestože o jejich odbornosti neexistuje doklad. Jistě se i mezi nimi mohou nacházet schopní jednotlivci, ale namístě je velká opatrnost, protože nesprávně vedená hypnóza může klienta poškodit. Hypnózu by měl provádět pouze vzdělaný odborník – lékař nebo psycholog (nejlépe klinický psycholog).

(Upravený text, který také vyšel v časopise Psychologie DNES.)

Tip: Sugesce a odvykání kouření

relaxace v mp3 ke stažení