Míšní a hlavové nervy

míšní nervy
•    31 párů; vznikají spojením předních motorických a zadních senzitivních vláken do svazků
•    krční nervy (8) – vystupují mezi obratli C1-C7, určeny pro HK, krk a hlavu
•    brániční nerv – nervus phrenicus – inervuje bránici
•    dole pažní pleteň – plexus brachialis; pod klíční kostí do podpaždí, kde se větví na samostatné nervy
•    hrudní nervy (12) – mezižeberní svaly a kůže hrudníku a zad
•    bederní nervy (5) – kůže stehna, pánve a vnějších pohl. orgánů; svaly stehna a pánve
•    bederní pleteň – plexus lumbalis – inervace břišních svalů a kůže břicha
•    křížové nervy (5) – svaly a kůže DK, hýžďové svaly a svaly hráze
•    křížová pleteň – plexus sacralis – tvořena posledním nervem bederní pleteně a křížovoými nervy – z ní vystupuje především sedací nerv – n. ischiadicus – nejsilnější nerv v těle (dále se větví a inervuje svaly DK)
•    kostrční nerv (1) – funkčně nevýznamný

hlavové nervy
•    12 párů, většinou smíšená vlákna (kromě čichového, zrakového a sluchového – pouze senz. vlákna)
•    všechny začínají (motorické a autonomní) nebo končí (senzitivní) v jádrech hlav. nervů v mozk. kmeni
I.    čichové nervy – nervi olfactorii – dostřed,. senzitivní vlákna; z čich. pole k čich. bulbům
II.    zrakový n. – nervus opticus – senz. vlákna ze sítnice; část se kříží
III.    okohybný nerv – n. oculomotorius
IV.    kladkový n. – n. trochlearis – pro jeden okohybný sval
V.    trojklanný n. – n. trigeminus – senz. vlákna z kůže obličeje, zubů, očí a sliznice ústní a nosní dutiny; motorická do žvýk. svalů (v případě silných bolestí se ničí Gasseriho uzlina)
VI.    odtahující n. – n. abducens – další z okohybných nervů
VII.    lícní n. – n. facialis – motor. vlákna pro mimické svaly obličeje, autonomní vlákna pro slinné žlázy, trochu senzitivních pro chuť
VIII.    sluchově-rovnovážný n. – n. vestibulocochlearis – senz. nervy z Cortiho org. a vestib. aparátu
IX.    jazykohltanový nerv – n. glossopharyngeus – senz. vlákna pro chuť, motorická pro příčně pruhované svaly hltanu
X.    bloudivý n. – n. vagus – autonomní pro hladké dých. svaly a svaly tráv. trubice, srd. svaly; senz. z dých. cest a tráv. trubice (bolest ze žlučníku vystřeluje do krku)
XI.    přídatný n. – n. accessorius – hlavně motorická vlákna pro trapézový sval a kývače hlavy
XII.    podjazykový n. – n. hypoglossus – hl. motor. vl. pro jazyk