Mícha, mozkový kmen, mozeček …

hřbetní mícha – medulla spinalis
•    45 cm dlouhá, sahá po L2 (druhý bederní), uložena v páteřním kanálu, síla palce
•    na řezu šedá hmota míšní – těla nerv. buněk (motýl) vybíhá v rohy:
•    přední – motoneurony – řízení příčně pruhovaného svalstva
•    zadní – senzitivní buňky
•    vegetativní část – nervy pro řízení veg. fcí
•    bílá hmota míšní – tvoří provazce:
•    přední – sestupné dráhy (z mozku dolů)
•    boční – vzestupné i sestupné
•    zadní – vzestupné dráhy (info z periferie do mozku)

mozkový kmen
1.    prodloužená mícha – medulla oblongata
•    životně důl. fce, souhra pohybu očí, reflexy
•    odtud odstupuje 12 hl. nervů
•    buňky seskupeny do jader podle fce; celým kmenem prostupuje síť NB
2.    Varolův most – pons Varoli
3.    mezimozek – mezencefalon
4.    RF – síť okruhů
•    ascendentní – vzestupný syst. – info do mozku
•    descendentní – sest. – z mozku
•    nespecifická stimulace kůry

mozeček
•    mezi ním a V. mostem IV. mozk. komora, naléhá vzadu na mozk. kmen, uložen v zadní jámě lební a od koncového mozku oddělen tvrdou plenou
•    rozbrázděn, na řezu strom („strom života“)
•    na povrchu mozečková kůra, uvnitř jádra
•    rozdělen na 2 polokoule, dále nepárová střední část – červ
•    tzv. šedá eminence mozku – dostává všechny info z těla a mozku, podíl na paměti a prostorové orientaci
•    hlavně řízení pohybů – alkohol způsobuje vyřazení Č mozečku

mezimozek – diencefalon
•    2x thalamus + nepárový hypothalamus (spojen s hypofýzou); mezi thalamy III. komora
•    centra pro: sex. aktivita, hlad, sytost, vliv na emoce
•    v hypoth. centra pro vztek (rudý vztek – zuřivost, bílý vztek – chladnokrevnost)
•    thalamus dostává info ze všech smyslů a rozhoduje o tom, zda je pošle dál (při poruše buď necitlivost nebo extrémní citlivost)

bazální ganglia
•    struktury v hloubi mozku, podíl na řízení jemnosti a koordinace pohybů (porucha – nadměrné mimovolní pohyby)
•    mozk. kůra vymýšlí neustále složité pohyby, tyto instrukce jsou přes b.g. – zjemní, zpřesní > ekonomický pohyb

limbický systém (limbu – límec)
•    obkružuje c.c. a zanořuje se do spánk. laloku; centrum emocí a paměti
•    2x amygdala
•    v temp. laloku; zaznamenává info z venk. prostředí – dostává je dříve než kortex – a třídí je na ne- a bezpečné; pokud nebezpečné, je vyvolána poplachová reakce přes celý mozek do těla
•    vztah k paměti (zážitky s emoc. obsahem)
•    při narození je hotová, takže dítě si pamatuje všechny emoc. prožitky
•    souvisí se sex. chováním samců (při poruše nadměrná sex. aktivita)
•    hippokampus – ukládání věcných info