A. H. Maslow – sebeaktualizace

seznam použitých zkratek

humanistická psychologie 3/3
sebeaktualizace – seberealizace

znaky sebeaktualizujících se osob

 • účinnější percepce reality – správné, pohotové vnímání, bez překroucené očekáváními; nezaujatost; mají rádi nejistotu, problémy a hádanky
 • akceptování sebe sama, druhých a přírody – přijímat se i jiné, nepřehnaná sebekritičnost, uznávají svou animální podstatu, dobrý spánek a sex, přijímání zákl. bio pochodů – vylučování, menstruace, těhotenství
 • spontaneita, přirozenost, prostota – žádná strojenost na efekt; přijímají i hlouposti, pokud je to nutné, ale neváhají vystoupit proti institucím
 • soustředění na problém – úkol, povinnost, milují práci  – spíš žijí, aby pracovali, než naopak; zájem o filozofii a etiku; odmítají všednost
 • odstup a potřeba soukromí – dokáží být sami, aniž by se cítili osamělí; váží si soukromí, které nutně potřebují – okolní lidé s neuspok. potř. lásky a náležení je považuje za snobské a chladné
 • nezávislost na kultuře a okolí – autonomie a asertivita – vlastní životní styl, sebekázeň, odpovědnost, odolnost vůči frustracím
 • kontinuální svěžest chápání a vnímání – vše je znovu nové, krásné – radost, nadšení, málokdy nuda, nekategorizují zážitky
 • vrcholné zážitky – spouštějí se samy – po zážitku lásky, orgasmu, objevu, vhledu – mají podobu jak intenzivního vzrušení, tak relaxace
 • sociální zájem – přes jakékoli potíže mají stále pocit spřízněnosti s lidmi
 • hluboké interpers. vztahy – hlubší a těsnější vztahy, než je obvyklé, stylem vrána k vráně; velmi málo důvěrných přátel – chce to čas je najít a vypěstovat; něžnost k dětem
 • demokratická struktura charakteru – bez předsudků; lidé jsou rovnocenní; jsou elitou a vybírají si k sobě zase elitu – charakteru, schopností … nikoli barvy pleti, slávy, rodiny, …
 • rozlišování mezi prostředky a výsledky (důsledky) – málo zmatků, nedůslednosti a konfliktů; cit pro rozlišení mezi prostředkem a cílem; často nejdou přímočaře – cvičí si ducha
 • filozofický smysl pro humor (bez nepřátelství) – humor nezraňuje ostatní, neútočí na jejich slabosti; filozofický humor vyvolá spíš úsměv než smích a už vůbec ne výsměch; typicky z lidské pošetilosti
 • originalita a tvořivost – bohatá představivost, fantazie
 • odolnost vůči inkulturaci – harmonie s kulturou, současně oddělenost od ní; jsou autonomní  a přece ne nutně antisociální a nekonvenční; proti bezvýznamnostem nebojují; někdy považováni za rebely a excentrické jedince
 • sebetranscendence – sebepřesah – zapomenout na sebe, být spontánní; dominanta každého sebeaktualizujícího se jedince

Sebepřesahující postoj je spjat s B-poznáním; je zaměřeno na existenci v nejuniverzálnějším významu a vede k „vrcholným zážitkům“ – téměř mystické unesení, jednota s vesmírem, zapomenutí na prostor a čas.
Ti, kteří dospějí na B-úroveň, mají B-hodnoty – jednota, odevzdanost, spontaneita, prostota, nenucenost, hravost, poctivost, soběstačnost.

Nejsou ovšem dokonalí – stejně tak mohou být tvrdohlaví, popudliví, nudní, sobečtí, pyšní, zaujatí, impulzivní, úzkostní, smutní, málo tolerantní (k tlachání), šokující i urážliví.

K měření seberealizace byl vyvinut sebeposuzující test The Personal Orientation Inventory (Shoström) – 2 hlavní škály a 10 podškál; první – obrácení dovnitř nebo ven; druhá – tzv. časová kompetence – poměr, jak osoba žije v přít., min. a bud. Podle řady studií reliabilní a validní.