Manipulativní techniky v komunikaci

Němka Gloria Beck sepsala lehce kontroverzní knihu „Zakázaná rétorika – 30 manipulativních technik“ (vydala Grada 2007, dotisk 2008). Autorka představuje způsoby, kterými můžeme dosáhnout svých cílů; ovšem jde o způsoby mimo hranice etiky. Ač je kniha pojata jako návod pro manipulátory, Beck to v předmluvě ošetřila takto: „…dokud je nebezpečné vědění přístupné jen několika málo lidem, do té doby se většina nemůže proti užití tohoto vědění bránit. Když ale budou techniky manipulace s lidmi, dosud zakázané rétoriky, přístupné všem a každý si je bude moci vyzkoušet, pak bude obětí pouze ten, kdo se neinformuje.“
Stručně představíme manipulativní techniky. Když je budete znát, můžete v chování některých lidí odhalit právě snahu vás někam nebo z vás něco dostat.

:: Technika aktualizace

 • pokud chcete, aby si vás někdo pamatoval, kupoval od vás, povýšil atp., musí vás mít v paměti
 • aktualizace znamená, že se důležité osobě budete často připomínat (aktualizovat se v její paměti) – „náhodou“ se potkáte na večírku, na koncertu, na chodbě…
 • jak se manipulaci bránit: zpozorněte, když někoho takto „náhodou“ potkáváte moc často

:: Technika asociací

 • vyjadřujete se takovými slovy, která vyvolávají určité emoce
 • např. když chcete situaci zdramatizovat, budete mluvit o „ničivé“ moci bank; když chcete někoho znervóznit, řeknete mu, že úkol, který dostal, je „nezvládnutelně těžký, lituju tě, z toho bych se zbláznil“
 • jak se manipulaci bránit: hlídejte si emočně nabitá slova – mohou ovlivnit, jak budete k situaci přistupovat

:: Technika atraktivity

 • buďte pro druhé lidi zajímaví, atraktivní a oni vám budou zobat z ruky
 • většina lidí považuje za zajímavé takové lidi, kteří jim jsou v určitém smyslu podobní (např. politické názory, vkus v oblékání…), dokáží pro ně udělat něco podstatného (umí španělsky nebo dokážou nainstalovat software), podporují jejich sebevědomí, jsou uznáváni i ostatními lidmi…
 • jak se manipulaci bránit: ne každý, kdo vám „rozumí“ a s nímž se vám dobře povídá, to musí myslet přátelsky

:: Technika autority

 • jde o zdvořilé, pevné udílení příkazů, zásadně bez dalšího vysvětlování
 • manipulátor se musí zaměřit na lidi, kteří si to nechají líbit, a odpálkovat ty, kteří se ho pokoušejí zpochybňovat
 • jak se manipulaci bránit: rozvíjejte svou osobní odvahu a zkuste se někdy takovému přikazovači postavit – často mu stačí jednou nebo dvakrát říct „ne“ a stáhne se (sám trne, zda mu to na vás vyjde)

:: Technika bad guy / good guy (dobrý hoch / špatný hoch)

 • využijete toho, že se cílový člověk ocitl v nepříjemné situaci (bad guy) a pomůžete mu nebo se ho zastanete (good guy) atp.; dalším stupněm je takovou nepříjemnou situaci i sám vytvořit
 • jak se manipulaci bránit: pozor na to, abyste se cítili někomu zavázáni; a když už jste, uvědomte si, že nemusíte přistoupit hned na první jeho návrh, jak se revanšovat

:: Technika disonance

 • v druhém vyvoláváte nejistotu nebo rozzlobenost pomocí nenápadných šťouravých poznámek
 • např. „Když jsi byl na záchodě, zrovna nás tady kontroloval šéf. Ale snad si nemyslel nic špatného, když tě tu neviděl.“ nebo „Jsi pečlivý a jsi tu dlouho, ale všimnul jsem si, že támhle Karel to umí dobře s vedoucím.“
 • jak se manipulaci bránit: je to těžké, ale uvědomte si, že to, co říká takovýto „dobrák“, je jeho věc, a to, jak to na sebe necháte zapůsobit, zase vaše věc; může vás pěkně otrávit, můžete mu to vracet nebo se to naučit ignorovat

:: Technika drbů

 • chcete-li někoho poškodit, vymyslete si něco a pusťte to do světa – je nutno jít přes někoho, kdo si to nenehcá pro sebe, ale naopak zdramatizuje a pošle dál
 • o neoblíbeném kolegovi lze tak rozšířit „zaručenou informaci“, že mlátí manželku, chodí do gay klubů, k psychiatrovi, že má dluhy nebo že kdysi obtěžoval malou školačku
 • jak se manipulaci bránit: těžko; nejlepší je prevence – že budete natolik oblíbení nebo pracovat v natolik osvíceném kolektivu, že drby jako takové nemají šance

:: Technika fixace

 • počkáte na vhodný náznak (nebo jej šikovně vyprovokujete) a zafixujete ho – pokud možno veřejně
 • např. někdo řekne, že v užívání firemních aut je pořádek a vy na to pořádně nahlas: „Tady kolega se nabízí, že udělá systém v půjčování služebních aut. Na to už tady dlouho čekáme, to bude prima – moc ti děkujeme.“; nebo na poradě „Času je málo, musíte to dodělat – Marku, ty jsi posledně skvěle zapracoval – že tady zůstaneš pár dní déle a mrkneš se na to? Všichni ti věříme.“
 • jak se manipulaci bránit: pozor na lichocení a využívání vaší kritiky; i když se na vás dívá dvacet lidí, pořád můžete říci „ne“

:: Technika hypnózy

 • vyžaduje naučit se techniky hypnotizace, najít si hypnabilní oběť a cosi jí vsugerovat
 • jde ovšem o zneužití léčebné techniky, přičemž může dojít i k poškození oběti manipulace
 • jak se manipulaci bránit: těžko, na druhou stranu v ohrožení je pouze relativně malé procento lidí; víte-li o sobě, že jste vysoce hypnabilní, dejte si pozor na to, v čí společnosti se uvolníte

:: Technika charismatu

 • pořiďte si charisma, okouzlete ostatní a ve své roli vytrvejte
 • jednejte jinak než ostatní (oblečení, přízvuk, swingers party…), buďte nezávislí na názorech ostatních, prezentujte originální myšlenky (třeba že VY z opice určitě nepocházíte), nebojte se patosu, pakliže na vás střílí
 • jak se manipulaci bránit: pokud se přistihnete, že někoho pokládáte za obdivuhodného a následováníhodného, buďte zvýšeně ostražití

:: Technika imunizace

 • když chcete, aby někdo nezměnil svůj určitý názor, proti změně ho očkujete
 • nenápadnými poznámkami nutíte druhého, aby o své názoru přemýšlel a upevňoval jej (chcete od něj hlas ve volbách, ale on ví, že jste kdysi někoho udal – řeknete mu, že někdy jsou v životě situace, kdy se musí udělat i něco nepříjemného; že kdo u toho nebyl, nedokáže si představit, pod jakým tlakem jste jednal …)
 • jak se manipulaci bránit: čas od času revidujte své postoje, popřemýšlejte, zda odpovídají realitě, a pozor na „mimochodníky“ (buďte obezřetní při opakovaných, jakoby mimochodem pronášených poznámkách)

Na ukázku by to stačilo – vyjmenujme jen zbylé techniky, na které se ve stručném popisu již nedostalo: technika intrik, technika jazykové manipulace, kazatelská technika, technika klaky, technika kontrastu, technika lhaní, technika lichocení, technika obětního beránka, technika obrazu nepřítele, technika pověrčivosti, technika přátelství, technika reciprocity, technika řízení dojmů, skupinová technika, technika snů, technika soucitu, technika špatných argumentů, technika závislosti, technika zkázy.

Lidé aplikující tyto postupy zneužívají důvěru druhých, jsou zákeřní či škodolibí, lžou nebo předstírají. Leckdy jsou úspěšní, někdy osamělí…
Kdo chce znát podrobnosti, ať si knížku Glorie Beck přečte – není to jedna z řady.

test emoční inteligence