Ledviny a nefrony

vylučovací systém
•    podílí se na udržování rovnováhy org. – otevřeného systému
•    vylučovány jsou zplodiny metabolismu, toxiny, léky, drogy a normálně použitelné, ale nadbytečné látky
•    snaží se vyloučit co nejvíc odpadních produktů za co nejmenších ztrát potřebných látek
•    2 oddíly – ledviny (vyluč. orgán) a močové cesty

ledviny
•    párový orgán
•    fce ve vylučování (tvorba moči), spolupodíl na řízení tlaku krve, endokrinní fce (produkují erytropoetin a hormon renin), podíl na vzniku vit. D
•    uloženy v retroperitonálním prostoru (zadní část dutiny břišní) v blízkosti páteře (výhodné – mech. ochrana, blízkost těl. jádra – stálá teplota; krátký odstup renálních tepen pro zásobení krví, které potřebují hodně, tyto tepny vystupují přímo z břišní aorty)
•    obaleny vazivem a tuk. polštářem (ochrana a stálá teplota)
•    kůra, dřeň

nefron
•    základní funkční a stavební jednotka ledviny
•    kanálek
•    začíná jako Malpigiho tělísko – skládá se z kapilárních kliček – glomerulů
•    krev přitéká z vas afferens, odtéká vas efferens (regulace průtoku krve)
•    Bowmanowo pouzdro – vnitřní list, štěrbina, vrchní list
•    mezangiální buňky prstovitými výběžky obepínají kapiláry, čímž regulují průtok krve
•    buňky Macula densa – součást distálního kanálku, produkují renin
•    juxtaglumerální buňky
•    proximální kanálek = kanálek 1. řádu
•    přestupem přes stěny kapilár a vnitřní stěnu Bowm. pouzdra se vytv. primární moč (180 l/den); kolem 99% procent je vstřebáno zpět
•    zde probíhá zpětné vstřebání cca 75% tekutiny, iontů, minerálů, aminokyselin, glukózy; menší bílkoviny jsou aktivně pinocytovány
•    Henleova klička (v dřeni)
•    sestupná část – prostupná pro vodu, ta je nasávána do slaného prostředí
•    vzestupná část – nepropustná pro vodu, ale je zde mnoho aktivních pump pro odčerpávání NaCl > kolem je vysoká koncentrace solí
•    moč se zahušťuje, dole v kličce je nejvíce koncentrovaná, ve vzestupném raménku odchází NaCl, takže nahoře je moč izo- až hypotonická
•    dále do distálního kanálku (tubulu)
•    další úprava moči pomocí hormonu aldosteronu – řídí zpětné vstřebávání NaCl a vylučování K
•    ústí do sběracího kanálku
•    opět se zanořuje do hypertonického prostředí
•    stěny kanálku jsou normálně nepropustné pro vodu, ale pokud je v krvi ADH (antidiuretický hormon), stěna začne vodu propouštět a voda je nasáta mimo kanálek
•    na konci je 1% primární moči > definitivní moč
•    v jedné ledvině 1,2 mil. nefronů (v průběhu života se nové nevytvářejí)

izotonické prostředí – stejně minerálů jako v krevní plazmě; hypoton – méně (voda); hyper – více

způsoby vylučování látek
•    glomerulární filtrací (jednoduše projde) – někt. léky
•    aktivně se dostávají do glomerulu – penicilin
•    dostávají se do glomerulu a jsou vstřebávány zpět – cukr; u zdravého čl. není v moči glukóza, u diabetiků ano > plísně a infekce
•    dostávají se pouze aktivně pom. kanálků – amoniak

celý proces vylučování je náročný na energii