Krev, krevní plazma a krevní skupiny

krev
•    tekutá tkáň, skl. se z plazmy a krevních buněk
•    tvoří 7-10% hmotnosti těla; 4,5 – 6l
•    nerovnoměrně rozdělená – nejvíce v žilách, svalech a plicích
•    u obratlovců koluje v uzavřeném systému trubic

funkce:
•    udržování homeostázy – transport dýchacích plynů (O2 do tkání, CO2 z tkání), rozvod živin a odvod zplodin, rozvod tepla, protilátek, hormonů, vitamínů, minerálů

krevní plazma
•    tekutá složka krve, tvoří cca 55% objemu krve
•    anorganické látky – voda (90%) a minerály – Na, Cl, P, Fe, K
•    organické látky – bílkoviny – transport, enzymy; cukry a aminokyseliny
•    pH optimálně 7,4 ± 0,04; mezní hodnoty pro přežití 7,0-7,8

Krevní skupiny

•    buňky obsahují v membránách antigeny – antigen je látka, kterou rozpoznává a na níž reaguje im. systém
•    č. krvinky obsahují antigeny naz. aglutinogeny A a B (aglutinace = shlukování krv.), patří mezi cukry – glykoproteiny

kr. skupina    aglutinogen    aglutinin (protilátka proti jiným skupinám)
A                            A                     anti B
B                            B                     anti A
AB                         AB                      —
0                            H                     anti AB

•    pokud se smíchají různé krevní skup., dojde ke shluk. erytrocytů a posléze k jejich hemolýze (rozkladu)

Rh faktor
•    nazván podle pokusů s Maccacus rhesus  (opice makakové)
•    systém dalších antigenů
•    tvořen třemi antigeny DCE a dce; kdo má aglutinogen D, je Rh+ (většina populace)
•    protilátky tvoří pouze Rh-, pokud se setká s Rh+ krvinkami – při transfuzi nebo těhotenství
•    matka Rh- a dítě po otci Rh+ > normálně se krev matky a plody nemísí, ale při porodu nebo potratu se může do krve matky dostat Rh+ a ona začne produkovat protilátky > ohroženo další těhotenství, je-li dítě opět Rh+
•    řeší se podáváním antiD séra matce po porodu – zlikviduje všechny Rh+ krvinky a org. matky nestihne vytvořit protilátky