Kosti horní a dolní končetiny

HK je k trupu připojena lopatkovým pletencem:
•    lopatka – scapula – nad ramenním kloubem vybíhá v nadpažek, který se při pádu často láme; volně uložena ve svalstvu, spojena pouze s klíční kostí
•    klíční kost – clavicula – dlouhá kost spojená s hrudní kostí, zranitelnákostra volné HK
•    pažní kost – humerus; nahoře zapadá do jamky lopatky, dole kladkovitá kloubní plocha
•    vřetenní kost – radius – palcová strana předloktí
•    loketní kost – ulna – na malíkové straně
•    8 zápěstních kůstek – carpus; člunková kost – snadno se láme a špatně se hojí
•    5 záprstních kůstek – os metacarpale I-V
•    články prstů – falangy – po třech, palec dva

DK je k trupu připojena pánevním pletencem:
•    pánevní kost – os caxae vzniká spojením 3 kostí:
•    kyčelní kost – os ilium, stydká – os pubis, sedací kost – os ischii
•    kloubně spojeny s křížovou kostí

volná DK
•    stehenní kost – femur, nahoře velký a malý chocholík – na ně upnuty hýžďové svaly
•    holenní kost – tibia – na palcové straně bérce, dolní konec vybíhá ve vnitřní kotník
•    lýtková kost – fibula – na malíkové straně, dole vybíhá v zevní kotník
•    hlezenní kost – talus – spojena s oběma kosti bérce
•    7 zánártních kostí, největší patní kost – calcaneus
•    5 nártních kostí, články prstů
•    čéška – patella – vsunuta do šlachy 4hlavého steh. svalu, tvoří přední stranu kolena