Kosti – stavba a funkce

pohybový aparát – pasivní (kosterní soustava), aktivní (svalová s.)

Člověk má 233 kostí, kt. váží cca 10 kg a obsahují 1,5 kg Ca. Kromě funkcí v pohyb. aparátu kosti také chrání orgány.

kost – os
•    základem je kostní tkáň – osteocyty, vlákna (kolagenní a elast.) a velké množství mezibuněčné hmoty, kt. obs. Ca a P
•    do délky roste do puberty, ale přestavba kostní tkáně probíhá neustále, po celý život
•    základní stavební komponenty:
•    okostice – periost
•    obaluje, přivádí živiny, umožňuje růst do šířky a obnovu kosti po zlomení
•    velké mn. citlivých zakončení – senz. nervů (samotná kostní tkáň už inervovaná není), bohaté prokrvení
•    je všude kromě kloubních ploch
•    hutná kost – kompakta
•    tvořena lamelami, dlouhé kosti – tzv. Haversovy lamely – osteocyty jsou uspořádány kolem kanálků s cévami
•    houbovitá kost – spongióza
•    uspořádaná do kostních trámců – pružnost a pevnost
•    kostní dřeň – medulla ossium
•    vazivo a cévy
•    červená – u dětí ve všech kostech, zajišťuje krvetvorbu; v dosp. zůstává v plochých kostech, páteři a v epifýzách dlouhých kostí
•    žlutá – vyplněná tukem (dosp.)
•    šedá – vazivo (ve stáří)
•    dlouhé (stehenní), krátké (zápěstní), ploché (lopatka), nepravidelné (dol. čelist)

osifikace
•    kost vzniká nejprve jako model: buď vazivový (lebeční kosti) nebo chrupavčitý
•    postupně se vytváří osifikační jádra – kost se z nich přestavuje a do mezibuněčné hmoty se ukládá vápník
•    před kloubními konci (u dlouhých kostí) zůstávají růstové chrupavky, kt. umožňují růst kosti do délky; osifikují po pubertě (M – kosti rostou do až 25 let)

spojení kostí
•    vazivem, chrupavkou n. kostní tkání
•    lebeční spoje – téměř nepohyblivé
•    pohybové spoj. 2 a více kostí – kloub – articulatio
•    hlavice, jamka kryty chrupavkou
•    vnější kloubní pouzdro tvořeno vazivem, vnitřní – tzv. synoviální vrstva – maže a vyživuje
•    v kloubech mohou být vloženy menisky a disky
•    kloub – kladkový, válcový, kulový, plochý aj.