Koncový mozek a mozková kůra

stavba konc. mozku
•    2 hemisféry, mezi nimi tvrdá plena (po 30. týdnu těhot. se už hem. mezi sebou liší)
•    povrch cca 2500 cm2, zvětšen rýhami (rýhování od 3. měsíce)
•    šedá hmota – těla buněk, bílá hmota – axony
•    buňky se shlukují – tvoří mozk. kůru a v hloubi jádra
•    kůra 2-5 mm, většinou 6 vrstev buněk (Broadman rozlišil 50 oblastí kortexu)
•    laloky – čelní, spánkové, temenní, týlní

hemisféry
•    LH – kratší vlákna, u 98% lidí Brocovo a Wernickeho centrum (řeč); logické, přesné myšlení, řídí volní obličejové grimasy
•    PH – delší vlákna, zpracovává podněty s citovým doprovodem (hudba, umění), představivost, prostor
•    jsou funkčně specializované, ale do 6 let umí jedna hem. převzít funkce druhé, pokud potřeba

corpus callosum – 200 mil. vláken, spojuje L a P laloky mezi sebou (nejen třeba čelní s čelním, ale i křížem – spánkový s temenním apod.); všechny části mozku navzájem propojeny
centrální žlábek – čelní od temenního

oblasti mozk. kůry
•    primární motorická kůra – v závitu gyrus precentralis > pyramidové b. k řízení pohybů
•    sekundární motor. – při nových pohybech, učení se (každá oblast má svoji oblast sekundární)
•    primární senzitivní kůra (v gyrus postcentralis) – zakončení z periferie (chlad, dotyk, bolest, …); sekundární – podrobnější rozbor info, dávání do souvislostí, konstrukce mapy světa
•    frontální okohybné pole – řídí pohyby očí
•    zrakové centrum, sluchové
•    zbytek většinou asociační oblasti – koordinace všech částí
•    spodek spánk. laloku – vztah k paměti a U
•    frontální laloky – volní kontrola chování (porucha – katastrofální D n. mánie)