Jak si lidé hrají – E. Berne (výtažek)

Literární ochutnávka

Eric Berne: Jak si lidé hrají. Dialog, Liberec 1992
Inspirativní liteatura převážně o vztazích, hlavně pro lidi s fantazií – a pak je jedno, jestli vás psychologie bere, nebo ne. Hrami zde nejsou míněny ony bohulibé zábavné aktivity, nýbrž naprosto neproduktivní či až příliš produktivní (ve směru destrukce) komunikace. Jsme v oblasti transakční analýzy, takže je dobré znát její terminologii (viz třeba T. Harris ajeho Já jsem OK, ty jsi OK).

•    citová deprivace (samovazba) působí neg. na psychiku >> hlad po podnětech, zejména sociálních
•    dále hlad po uznání, pohlazení; výměna pohlazení = transakce
•    potřeba strukturace času

•    zábavy a hry – náhražky důvěrných vztahů
•    každý chce ze společenského styku vytěžit co nejvíc

rodič = exteropsychický stav
•    kus svých rodičů, jak je jedinec vnímal
•    rodičovská role, automatická činnost („tak se to dělá“)
1)    vliv – nedělej, co dělám já, ale dělej to, co ti říkám
2)    aktuální stav ego – dělej to, co já

dítě = archeopsychický stav
•    radost, tvořivost
1)    adaptované dítě – mění se pod vlivem rodičů
2)    neadaptované, přirozené dítě

dospělý = neopsychický stav
•    objektivní zpracování info, predikce
•    prostředník mezi rodičem a dítětem

transakce = transakční podnět + transakční reakce

druhy transakcí:
•    doplňkové – hladká komunikace; do-do; ro-dí, …
•    křížové – nic neřeší
•    do-do a dí-ro; protipřenosová do-do a ro-dí
•    druhotné – na soc. úrovni do-do, na psychické úrovni ro-dí

postupy
•    doplňkové druhotné transakce, předvídatelné
•    např. manuální zručnost (psaní na klávesnici) – manipulace do s realitou

obřady
•    stereotypní řada jednoduchých doplňkových transakcí, které jsou určeny vnějšími soc. silami
•    rovněž předvídatelné
•    např. návštěva kostela, loučení se s hosty, …
•    tzv. obřad osmi pohlazení (ahoj … jak se máš … je horko, co? … tak se měj …) – každý ví, kolik komu dluží pohlazení

zábavy
•    poloobřady; jednoduché doplňkové transakce; večírky, fronty, …
•    např. rodičovské sdružení, byli jste už někdy …, motorismus, švadlena

hry
•    souhrn druhotných doplňkových transakcí
•    zdánlivě racionální, ale mají skrytou motivaci a jasný cíl
•    postupy, obřady a zábavy jsou upřímné, naproti tomu hry jsou nečestné a mívají dramatický výsledek
•    cílem hry je její výsledek
•    hry strukturují čas; člověk nemusí naplňovat smysl svého života a přesto posouvá události vpřed

Najdeme zde hry s poetickými názvy, jako např. Kopněte si do mě; Nemohla byste – ano, ale; Kravál a mnohé další. Při troše zdravé sebekritiky se tady každý sem tam najde.