Intrapersonální konflikty a vývoj libida

seznam použitých zkratek

 psychoanalytická teorie 2/3

intrapersonální konflikty

  • id vs. ego – id chce uspokojení, ego testuje realitu a neumožní to (kluk chce ukrást autíčko, ale ví o policistech, tak počká, až bude mít peníze, aby si ho radši koupil)
  • id vs. superego – id má požadavek, superego jej považuje za neetický (kluk s autíčkem – připomene si zákaz krást – krást je špatné)
  • ego vs. superego – racionalita vs. dokonalost – chce se do něčeho pustit, rozumově je to etické, ale cítí vinu v důsledku předchozí, příliš moralizující výchovy (autíčko si nekoupím, děti v Africe mají hlad)

Ze základního konfliktu Id – Superego vyvstává dynamika nevědomí: Každý potlačený p obsah disponuje urč. energií, proto nezůstává pasivním, nýbrž transformuje se do přípustného myšlení a chování.
S napětím mezi Id a Superegem souvisí sny – symbolizují nesplněná přání, která se ve spánku plní; v převlečené podobě jsou proto, aby nerušily spánek. PA výklad snů je založen na převedení manifestního obsahu snů na jejich latentní význam. PA snáře jsou zjednodušeny na symboly M a Ž genitálii a sexuálního aktu (dlouhé předměty – penis, duté – vagina, …)

Superego má odměňovat jedince za morální jednání pocity hrdosti a trestá jej úzkostmi za jednání nemorální – obojí předpokládá zvnitřnění norem. Superego se vyvíjí v procesu identifikace s rodičem téhož pohlaví.
Současně s tím je řešena oidipální situace tak, že incestní konflikt je překonán. Oidipův komplex, velmi sporný PA koncept, je nevědomě erotická vazba na rodiče opač. pohlaví, provázená rivalitou vůči rodiči téhož pohl.

Vývoj libida probíhá ve fázích orální, anální, falické, fázi latence a nakonec fázi genitální – jde o přesun zón, které jsou zdrojem libidinózních pocitů.

  • orální stadium – slast v sání, polykání; zuby – centrum slasti se mění na zdroj bolest; odstavení – konec orální slasti
  • anální stadium – slast z uvolnění napětí v konečníku prostř. vyprazdňování střev; tento zdroj slasti odstraněn v průběhu nácviku k čistotnosti
  • falické stadium – zkoumá sex. orgány, má sex. fantazie; masturbace; Oidipův a Elektřin komplex – miluje rodiče opačného pohlaví a nenávidí druhého; chlapec má strach z vykastrování otcem – kastrační úzkost; dívka je frustrována, že postrádá část otcovy anatomie – závidění penisu; řešení v identifikaci s rodičem stejného pohl.; ovšem Elektřin komplex není podle SF nikdy zcela vyřešen
  • fáze latence – libido je odvedeno do školní práce a zájmů; dřívější impulzy a zážitky jsou zapomínány a právě tyto zapomenuté obsahy chce PA léčba vrtit zpět do vědomí
  • genitální stadium – puberta; autoerotické vzorce jsou pryč a jedinec je zaměřen heterosexuálně